Firma AP Therm zajmuje się kompleksową realizacją
jak również obsługą istniejących instalacji z zakresu:

WODA LODOWA

Woda lodowa to chłodziwo stosowane w systemach chłodzenia np. klimatyzacji bądź innych procesów technologicznych np. chłodzenie maszyn drukarskich bądź maszyn medycznych np. rezonans tomograf różnego rodzaju prasy hydrauliczne. Może być to czysta woda lub woda z dodatkami przeciwko zamarzaniu, czasami nawet czysty roztwór glikolu etylenowego bądź glikol ekologiczny polipropylenowy. Temperatura wody lodowej wynosi przeważnie ok. 6oC.

Oparcie klimatyzacji na wodzie lodowej stosowane jest zazwyczaj w dużych instalacjach. W instalacjach tych freon jest tylko w jednostce zewnętrznej, w której następuje wymiana ciepła z wodą, poprzez wymienniki płytowe bądź rurowe.
Medium chłodzące następnie jest pompowane do instalacji w pomieszczeniach. Układy wykorzystujące wodę lodową są przeważnie stosowane w dużych obiektach przeważnie tam gdzie nie można zastosować układów z bezpośrednim odparowaniem z względu na dużą moc chłodniczą bądź w układach gdzie wymagana jest duża dokładność temperaturowa.
Zaletą wody lodowej jest to że mamy zapewnione medium chłodzące o stałym parametrze i wystarczy tylko otwarcie zaworu i dysponujemy chłodem o stałych parametrach.
Jest to niezbędnie ważne np. w układach osuszających powietrze bądź w klimatyzacji precyzyjnej.

Zapewniamy naszym klientom instalacje chłodnicze zasilane wodą lodową wykonaną według ustaleń. Zaletą naszych instalacji jest bardzo niski koszt utrzymania, co przy wykorzystaniu dużych instalacji jest ogromnie ważne


APTHERM
ul. Serdeczna 8
Budynek E
Piętro drugie
62-081 Wysogotowo
NIP: 7792269714
- - TRASA - -

tel. Adam: 792 656 383