Firma AP Therm zajmuje się kompleksową realizacją
jak również obsługą istniejących instalacji z zakresu:

REKUPERACJA W DOMACH I BIURACH

Rekuperacja to proces odzyskiwania energii termicznej z powietrza wywiewanego w celu dalszego wykorzystania poprzez przekazanie energii powietrzu nawiewanemu (czystemu). Proces ten prowadzony jest w różnego typu urządzeniach. W układach wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji w nowoczesnych budynkach, w tym także w domach jednorodzinnych, stosuje się rekuperację powietrza w celu zmniejszenia zużycia energii (w porównaniu do wentylacji bez odzysku ciepła) oraz stabilizacji temperatury wnętrz. Wykorzystane ciepłe powietrze lub inne medium (woda, glikol, freon) oddaje energię do układu, w którym ogrzewane jest świeże powietrze lub inne medium. Najprostszym rozwiązaniem stosowanym w układach wentylacyjnych jest rekuperator, tj. wymiennik krzyżowy bądź przeciw prądowy (ich wadą jest brak odzysku wilgoci z powietrza wywiewanego z).
Istnieją również wymienniki obrotowe charakteryzują się one wysokim odzyskiem ciepła oraz tym że dodatkowo odzyskują wilgoć z powietrza wywiewanego, dzięki czemu powietrze wewnątrz budynku zimą ma większą wilgotność (w wymiennikach obrotowych około 3%powietrza jest mieszanego dlatego nie można ich wykorzystywać np. na blokach operacyjnych).
Czasami wykorzystuję się również układy glikolowe, rurki ciepła oraz inne wymienniki . Każda realizacja inwestycji związana z zakupem i montażem wentylacji mechanicznej jest inna dlatego do każdego tematu podchodzimy indywidualnie. Stosowane są też układy buforujące i przechowujące energię cieplną.

Nasza firma instaluje rekuperatory zarówno w starych, jak i w świeżo budowanych domach oraz instytucjach użyteczności publiczne.
Oferowane przez nas instalacje rekuperacyjne zapewniają:

  • brak wilgoci
  • doskonałą jakość powietrza
  • mniejsze zużycie energii cieplnej
  • dopływ świeżego powietrza

APTHERM
ul. Serdeczna 8
62-081 Wysogotowo
NIP: 7792269714
- - TRASA - -

tel. Adam: 792 656 383
tel. Hubert: 734 437 125